Vi bokför era affärstransaktioner efter ert kontoutdrag och skapar utifrån det en verifikationslistaresultatrapportbalansrapport och om så önskas huvudbok.

Vi genomför nu en digitalisering, vilket kommer underlätta både för oss och för er som kunder.

Vi lämnar dessutom in momsdeklaration i rätt period, och då ser vi gärna att vi får vara deklarationsombud för er.  Då kan vi lämna in moms och arbetsgivardeklaration via Skatteverkets e-tjänster. Vi kan också se vilket saldo ni har på skattekontot. Vi meddelar er saldot på skattekontot, vilket belopp ni behöver betala eller få tillbaka, OCR-nr samt bankgiro till Skatteverket.