Vi bokför era affärstransaktioner efter ert kontoutdrag och skapar utifrån det en verifikationslistaresultatrapportbalansrapport och om så önskas huvudbok.

Vi lämnar dessutom in momsdeklaration i rätt period, och då ser vi gärna att vi får vara deklarationsombud för er.  Då kan vi lämna in moms och arbetsgivardeklaration via Skatteverkets e-tjänster, vi kan också se vilket saldo ni har på skattekontot. Vi meddelar er saldot på skattekontot, vilket belopp ni behöver betala eller få tillbaka, OCR-nr samt bankgiro till Skatteverket.