Vi gör bokslut / årsredovisning åt de AB som ej behöver ha en auktoriserad revisor *

Utifrån bokförda transaktioner skapar vi en årsredovisning uppställd enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre bolag.

Vi kan göra klart fram tills det är dags för bokslut även för dig som måste eller vill ha en auktoriserad revisor. Vi stämmer av alla konton och kan även göra i ordning årsredovisningen så att allt är klart för revisorn att göra sin Revisionsberättelse.

*) Aktiebolag som under de senaste två åren uppfyllt minst 2 av följande kriterier måste ha en auktoriserad revisor:

  • Mer än 3 anställda
  • Summa nettotillgångar över 1,5 miljioner
  • Omsättning över 3 milijoner