Månads/kvartals/års-rapporter såsom verifikationslista (Översikt av alla bokföringsverifikationer)

Balansrapport och Resultatrapport för att följa utvecklingen i verksamheten. Där kan vi även erbjuda en sittning i kvartalet där vi går igenom ekonomin, så ni ser hur företaget ligger till, samt diskuterar framtiden.

Vi hjälps åt att se över möjligheter, hot och vi kan göra en budget för perioden / året eller perioden (kvartalet) som kommer. Då är det lättare att följa upp hur verksamheten utvecklas.